Olumsuz Düşünceler ve Stresle Baş Etme

Pozitif olmak nedir ve ne değildir?
Pozitif düşünmek, pozitif olmak için yeterli midir?
Negatif/olumsuz düşünce nedir?
Neden olumsuz düşünürüz?
Neden strese kapılırız?
Neden henüz yaşanmamış olayları “felaket senaryolarına” dönüştürürüz?
Stres ve olumsuz düşünme ilişkisi:
Stres mi olumsuz düşünceyi, olumsuz düşünce mi stresi doğurur?
Olumlu stres, olumsuz stres de neyin nesi?
Olumsuz düşünmek ve stres birbirlerini besleyen kardeşler mi?
Nedir bu stres? Kim ve niye yaratır? Sakın beynimizin bir oyunu olmasın?
İnsan beyninin tarihsel süreçteki gelişimi.
Üçlü beyin teorisi. 
İlkel beyin, limbik sistem ve frontal korteks nedir, nasıl çalışır?
Stresin ve olumsuz düşüncelerin merkezi “limbik sistemle” nasıl başa çıkılır?
Stres ve karamsarlığın yeşerdiği bazı önemli ortamlar: Şemalarımız, algılarımız ve duygularımız.
Şema nedir? 
Algı nedir?
Algı mekanizması nasıl çalışır?
Yanlış algılama negatif duyguyu, düşünceyi ve stresi nasıl besler?
Duygu nedir?
Duygu mekanizması nasıl çalışır?
Sonucu "duygu" değil, o duyguyla verdiğimiz "tepki" yaratır!
Duygularımızı tam olarak anlayıp analiz edebilirsek, stresten ve olumsuz duygulardan uzaklaşabilir miyiz? 
Peki stres her zaman kötü müdür? Hayatınızı olumlu yönde etkileyebilir mi?
Pozitif düşünme ve bazı “stres savma” yöntemleri.
Zihinsel uygulamalar.
Bedensel uygulamalar.

Sürdürülebilir Pozitif Duruş  ▶ Peki, Nedir Bu Pozitif Olmak? 
▶ Pozitif Düşünmek, Pozitif Olmak İçin Yeterli midir? 
▶ Negatif Düşünce Nedir?       
▶ Neden Negatif Düşünürüz?       
▶ Neden Henüz Yaşanmamış Olaylar Zincirini Olumsuz Senaryolara Dönüştürürüz? 
İnsan Beyninin Tarihsel Süreçteki Gelişimi       
▶ Üçlü Beyin Teorisi       
▶ Korteksi Devreye Sokmayı Hedefleyen Bir Uygulama: Nereye Gidiyoruz? 
▶ Çocukluktan Gelen ve Bizi Negatif Düşünmeye İten Şemalarımız   
▶ Algı Mekanizması Nasıl Çalışır?       
▶ Yanlış Algılama Negatif Duygu ve Düşünceyi Nasıl Besler? 
▶ Duygu Mekanizması Nasıl Çalışır?       
▶ Duygularımız Sonucu Verdiğimiz Tepkileri Analiz Etme Üzerine Bir Yöntem: Bu Senaryo Başka Nasıl Yazılır? 
Pozitif Düşünme Yöntemleri       
 ▶ Zihinsel Uygulamalar  

Etkili İletişim ve Motivasyon

 • İletişim Nedir? 
 •  İletişim Çeşitleri, 
 •  Peki, Motivasyon nedir? 
 •  İnsanları motive eden etkenler. 
 •  Yönetimde Motivasyon 
 •  İletişimde Uyum ve Ahenk 
 •  Sözsüz İletişim 
 •  Beden Dilinin Etkin Kullanımı 
 •  Etkin Dinleme ve Dinlememe işte bütün mesele burada… Vizyonel hedef Belirleme 
 •  Walt Disney ve Düşünce metodu 
 •  Etkin zaman yönetimi ile motivasyonu beslemek 
 •  Alet çantası (Uygulamalar)  

Hikâye Kurgulama ve Anlatma

Hikâye gerçekten eğitim konusu olacak kadar önemli midir?
Hikâyenin günlük yaşamdaki önemi.
Hikâyenin iş yaşamdaki önemi.
Hikâyenin bir ürüne/olguya değer katması.
Hikâyenin metodolojisi.
Hikâyenin bölümleri.
Hikâyenin yapı unsurları.
Değer ve vizyon hikâyeleri.
Hikâye nasıl tasarlanır?
Hikâyeleri güçlü kılmanın yolları.
Analoji, metafor ve tasvirlerin kullanımı.
Liderlerin kullandığı 7 hikâye modeli.
Bedenin anlatım olanaklarından faydalanma.
Hikayeler ile iletişimde uyum ve bağ oluşturma.
Kendi hikâye repertuarını oluşturma.
Öne sürülen anti-hikâyelerin üstesinden gelme.
Ses – beden – doğaçlama.
Sahne heyecanı ile nasıl baş edilir?

sahne ışıkları

İçimizdeki gizli yetenekler...

Katılımcıların oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği yaptıkları, gizli kalmış yeteneklerini ve kendilerini keşfedebilecekleri bir tiyatro çalışmasıdır. 
Çalışma sonunda hazırlanan eserler sergilenerek perde kapanacaktır. 

OYUNCULUK ÜZERINE BİLGİLENDİRME

Fayda: Belirsizlikle baş etmede bilginin ve bilgi sahibinin rolünün kavranması. Kurum çalışanlarının yeni bir disiplinle tanışması. 

OKUMA PROVASI

Fayda: Ses tonu ve beden dili kullanımını zenginleştirme. İkna etme ve inandırıcılık yetisi üzerinde çalışma.

ROL DAĞITIMI

Fayda: Çalışma arkadaşlarına farklı pencereden bakabilme, onların farklı ve güçlü yönlerini keşfetme.

OYUNCULUK ÜZERINE BİLGİLENDİRME

Fayda: Belirsizlikle baş etmede bilginin ve bilgi sahibinin rolünün kavranması. Kurum çalışanlarının yeni bir disiplinle tanışması.

KARAKTER ANALİZİ

Fayda: Karakter analizi yaparken duygudaşlık becerisini geliştirme. İkna etme ve inandırıcılık yetisi üzerinde çalışma.

VE ÇEKİM BAŞLAR

Fayda: Farklı bir ortamda aynı hedefe doğru ekip ruhunu hissetmek. Duygu kontrolü (performans kaygısıyla baş etme)  

SineVoyage

SineVoyage, katılımcıların rol aldıkları, yönetmenlik, kameramanlık, sanat yönetmenliği yaptıkları, gizli kalmış yeteneklerini ve kendilerini keşfedebilecekleri bir kısa film çekme yolculuğudur. Film çekme süreci burada elbette bir eğitim aracıdır.

E-mail

serdar@sonmemis.com
sonmemis@gmail.com


www.sonmemis.com

GSM

+90 (532) 258 33 43